Son Haberler
Anasayfa / Yazılar / Sonsuz Nur 4 Soru ve Cevapları

Sonsuz Nur 4 Soru ve Cevapları

Sonsuz Nur 4 Soru ve Cevapları herhangi bir yanlışımız varsa bildirmeniz önemle rica olunur hakkınızı helal ediniz A.E.O

Soru 1 -) Elçi olarak Mekkelilere gönderilen Hz.Osman’ın dönmesi gecikince Müslümanlar kuşkulanmıştı ve Efendimiz önderliğinde biat etmişlerdi.Bu biat tarihe hangi isimle geçmiştir?
A – > akabe biatı
B – > hudeybiye biatı
C – > sadık biatı
D- > rıdvan biatı
Doğru Cevap ( B )
Soru 2 -) Kâdisiye’de dört oğlu şehit olan ve buna rağmen ‘’Allah’ım Sana hamd olsun. Bana verdiğin dört oğlumu hayatta iken Sana armağan etmek imkanını bana bahşettin! ’’ diyen hanım sahabi kimdir?
A – > Hz. Ümmü Seleme
B – > Hz. Hânsa
C – > Hz. Nesibe
D- > Hz. Sümeyye
Doğru Cevap ( B )
Soru 3 -) Mekke fethedilince firar etmiş ve hanımı tarafından Allah Resûlü’ne getirilmiştir. Efendimiz (sas)’in ‘’ Hoş geldin, hicret şerefiyle şerefyâb olan süvari! ‘’ sözüyle karşıladığı sahabi kimdir?
A – > Ebu Sûfyan (r.a)
B – > İkrime (r.a)
C – > Amr bin Âs
D- > Safvan bin Ümeyye
Doğru Cevap ( B )
Soru 4 -) Allah Resûlü ‘’ Bir gün Kisra’nın bütün hazineleri benim ümmetimin eline geçecek ‘’ sözünü hangi sahabiye söylemiştir?
A – > İbn-i Mesût
B – > Hz. Ebu Bekir
C – > Hz. Adiy bin Hâtim
D- > Hz. Zeyd
Doğru Cevap ( C )
Soru 5 -) ‘’ Ahzâb ’’ hangi savaşa denilmiştir ?
A – > Bedir
B – > Uhud
C – > Hendek
D- > Yemame
Doğru Cevap ( C )
Soru 6 -) Efendimiz(sas) gerçekleştirdiği mucizelerden hangisi Hudeybiye’de vuku bulmuştur?
A – > Ashabın kuyunun dibine Efendimiz(sas)’in okunu saplayarak su çıkartması
B – > Ağacın Efendimiz (sas)’e selam vermesi
C – > Ayak izinin taşa geçmesi
D- > Mübarek parmaklarından su akması
Doğru Cevap ( A )
Soru 7 -) ‘’ İçinizde, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir cemaat olsun. İşte …………………….. yalnız onlardır. ‘’ noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A – > İhlasa erenler
B – > Takvâ sahipleri
C – > Başarıya ulaşanlar
D- > Mürebbî olan
Doğru Cevap ( C )
Soru 8 -) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir idareci ve lider için önemli bir husulardan biri değildir?
A – > Liderin ortaya attığı teklif, direktif ve prensipler hep tatbik edilebilir cinsten olmalıdır.
B – > Lider kendi başına karar verebilmelidir.
C – > Lider bütün problemleri çözmeye açık olmalıdır.
D- > Lider ısrarcı olmalıdır
Doğru Cevap ( )
Soru 9 -) Allah Resûlü’nün ‘’ Cennet şu üç insana müştaktır: ……………… ……………….. ……………… ‘’ bahsettiği üç sahabi kimdir?
A – > Hz. Osman, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer
B – > Hz. Mûs’ab bin Ümeyr, Hz. Zübeyir bin Avvam, Hz. Sad bin Ebi Vakkas
C – > Hz. Ubeyde, Hz. Hamza, Hz. Ali
D- > Hz. Ali, Hz. Ammar, Hz. Selman
Doğru Cevap ( D )
Soru 10 -) Îlâ Hadisesi nedir ?
A – > Hz. Aişe validemize iftira atılması
B – > Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi
C – > Efendimiz(sas)’in hanımlarından bazılarının dünyaya arzu hissetmesi üzerine kendileriyle görüşmeyeceğine dair yemin etmesi.
D- > Hudeybiye’den sonra Müslüman olup Mekke’den kaçan Ebu Basîr ve arkadaşlarının Efendimiz (sas) tarafından anlaşma nedeniyle kabul edilememesi.
Doğru Cevap ( C )
Soru 11 -) Kitap’da Hocaefenin,Liderin Vasıfları bölümde;Yarın elbet bizimdir,Gün doğmuş gün batmış ebed bizimdir dizelerine yer verdiği şairimiz kimdir?
A – > M.akif Ersoy
B – > N.Fazıl Kısakurek
C – > Yahya Kemal Beyaztlı
D- > Ümit Meriç
Doğru Cevap ( B )
Soru 12 -) İnsan unsurlarıyla ilgilenmeyi emir ve tevsik eden,’Siz insanlar arasından en hayırlı ümmesiniz,İyiliği emreder,kötülğü men eder ve Allah’a tam inanırsınız’,ayetı kerımesi hangı surede nazil olmuşdur.
A – > Bakara
B – > Al İmran
C – > Enam
D- > Tevbe
Doğru Cevap ( B )
Soru 13 -) ‘İnsanlık,üst üste problemlerin yığıldığı şu dönemde her zamankinden çok Hz.Muhammede (s.a.v.) ihtayaç var dediği batılı yazar kimdir?
A – > Heraklis
B – > Thomas Moore
C – > Bernard Shaw
D- > Dostoyevski
Doğru Cevap ( C )
Soru 14 -) Hangi muhabere İslam saflarında çatlakların baş gösterdiği ve peygamber efendimizin ;Ben hakiki bir müslümana mağlup olduğu demekten Allah’a sıgınırım ve hezımete uğradı da demem dediği muhaberedir?
A – > Bedr
B – > Hendek
C – > Hudeybıye
D- > Uhud
Doğru Cevap ( D )
Soru 15 -) Hz. Muhammed’den (sas) evvel insanlığın nasıl üst üste karanlıklar içinde bulunduğuna dikkati çeken ‘’ Ey Melik , biz kan içer, leş yer, zina eder, hırsızlık yapar, adam öldürür ve yağmacılıkla iştigal ederdik.. kavi zayıfı ezer ve insanlık adına utandırıcı daha neler neler yapardık..’’ diyen sahabi kimdir?
A – > Cafer İbn Ebî Talib
B – > Hz.Ömer
C – > Halid bin Velid
D- > Amr bin Âs
Doğru Cevap ( A )
Soru 16 -) ‘’ Allah’a kulluk edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namazı tastamam kılmak ve …………………… üzere biat edin! ‘’ noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A – > Oruç tutmak
B – > Cihad etmek
C – > Kardeşin hakkını yememek
D- > İnsanlardan hiçbir şey istememek
Doğru Cevap ( D )
Soru 17 -) Hudeybiye Anlaşmasının bir şartı gereği Müslüman olduğu halde Mekkelilere teslim edilen sahabenin adı nedir?
A – > ebu dücane
B – > cüleybib
C – > ebu cendel
D- > ebu ubeyde b.cerrah
Doğru Cevap ( C )
Soru 18 -) Aşağıdaki sahabelerden hangisi Hudeybiye sonrasında Müslüman olmuştur?
A – > halid b.velid
B – > hz.abbas
C – > Abdullah b.ebu Bekir
D- > safvan b.muattal
Doğru Cevap ( A )
Soru 19 -) Aşağıdakilerden hangisi tefsir sahasındaki meşhur alimlerden biri değildir?
A – > Mücahit
B – > ibni Abbas
C – > fahreddin razi
D- > ukbe b.nafi
Doğru Cevap ( )
Soru 20 -) Hangisi hadis sahasındaki meşhur alimlerden biri değildir?
A – > ibni kuteybe
B – > darimi
C – > nesai
D- > beyhaki
Doğru Cevap ( B )
Soru 21 -) Hz.Ömer’in ne güzel bir bineğiniz var dediği çocuklar kimlerdir?
A – > enes b.malik-usame b.zeyd
B – > muaz-muavviz
C – > hasan-hüseyin
D- > ibni ömer-hasan
Doğru Cevap ( C )
Soru 22 -) ‘’Benim ümmetimin ………. , Ben-i İsrail’in peygamberleri gibidir’’ Hadisinde boşluğa ne gelmelidir?
A – > Velileri
B – > Peygamberleri
C – > Alimleri
D- > Sahabileri
Doğru Cevap ( C )
Soru 23 -) Efendimiz(sas)’in kutlu evlatlarında hangisi Efendimiz(sas)den sonra vefat etmiştir?
A – > Kasım
B – > Fatıma
C – > Ümmü Gülsüm
D- > İbrahim
Doğru Cevap ( B )
Soru 24 -) Efendimiz(sas) ‘’Kul, Rabbiyle dünya arasında muhayyer bırakıldı. O Rabbini seçti’’ deyince hıçkıra hıçkıra ağlayan Kutlu Sahabi kimdir ?
A – > Hz.Hatice
B – > Hz.Aişe
C – > Hz.Ömer
D- > Hz.Ebubekir
Doğru Cevap ( D )
Soru 25 -) Hudeybiye Anlaşmasının yapılmasından sonra Efendimiz yanında bulunanlara kurbanlarını kesmelerini ve ihramdan çıkmalarını emretmesine rağmen yanındakiler ağırdan davranıyorlardı.Bunun üzerine Efendimizin(sas) istişare ettiği eşi hanım sahabi kimdir?
A – > Ümmü Seleme
B – > Hz.Aişe
C – > Hz.Hatice
D- > Hz.Hafsa
Doğru Cevap ( A )
Soru 26 -) ‘’Tahyir’’ ne demektir?
A – > Efendimizin(sas) çok eşli olması
B – > Efendimizin(sas)hanımlarının kadınlara ait birçok meseleyi kadınlara anlatması
C – > Hanımlarının, Efendimizle birlikte yaşayıp-yaşamama mevzuunda muhayyer bırakılmaları
D- > Efendimizin(sas) hanımlarıyla istişare etmesi
Doğru Cevap ( C )
Soru 27 -) Efendimiz(sas) Mekke’de iken evlendiği ikinci hanımı olan validemi aşağıdakilerden hangisidir?
A – > Hz.Aişe
B – > Hz.Sevde
C – > Hz.Hafsa
D- > Hz.Safiyye
Doğru Cevap ( B )
Soru 28 -) Ayette ‘’ Sen Rabbinden, O da senden razı olarak dön Rabbine! ‘’ diye bahsedilen nefis aşağıdakilerden hangisidir?
A – > Nefs-i levvame
B – > Nefs-i safiye
C – > Nefs-i emmare
D- > Nefs-i mutmainne
Doğru Cevap ( D )
Soru 29 -) ‘’Necisül ayn ‘’ kabul edilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A – > Köpek
B – > Kedi
C – > Domuz
D- > Sığır
Doğru Cevap ( A )
Soru 30 -) Allah resulu şu fermanı verdi:,’Dün ……bizimle beraber mecruh,yaralı ve sıhhatlı kim varsa ,yarın falan yerde toplansın ve düşmanı takibe çıkıyoruz…’,boş yere Peygamber efendimizin bahsetıgı muhaberıyı ısaretleyınız.
A – > Uhud
B – > Bedr
C – > Hendek
D- > Hudeybıye
Doğru Cevap ( A )
Soru 31 -) Allah resulu sav karsılısatıgı problemleri meşvetle çözüyordu.,meşvet kelimesinin anlamı nedir?
A – > Fikir alışverişinde bulunmak
B – > Empati kurmak
C – > Empati kurmak
D- > Gelecegi görmek
Doğru Cevap ( A )
Soru 32 -) Efendimiz(s.a.v)`in hanımlarının bazıları belki biraz daha müreffeh bir hayat istemesinden dolayı almış yapmış olduğu tavır ayarlamasına ne denir?
A – > İla Hadisesi
B – > İle Hadisesi
C – > İlle-i Hadisesi
D- > İlya-i Hadisesi
Doğru Cevap ( A )
Soru 33 -) Efendimiz(s.a.v)`in hanımlarından hangisi saray hayatı yaşamıştır?
A – > Hz.Aişe
B – > Hz.Zeynep
C – > Hz.Safiyye
D- > Hz.Hatice
Doğru Cevap ( C )
Soru 34 -) Efendimiz(s.a.v)`in hangi hanımı kök itibariyle yahudidir?
A – > Hz.Safiyye
B – > Hz.Mariye
C – > Hz.Aişe
D- > Hz.Zeynep
Doğru Cevap ( A )
Soru 35 -) Hz.Fatıma annemiz vefat ettiğinde kaç yaşındaydı?
A – > 24
B – > 25
C – > 26
D- > 27
Doğru Cevap ( B )
Soru 36 -) Efendimiz (a.s.m),Hz.Hatice?den sonra ilk olarak hangi validemiz ile nikahlanmıştır?
A – > hz.aişe
B – > hz.sevde
C – > hz.hafsa
D- > hz.zeyneb
Doğru Cevap ( B )
Soru 37 -) Aşağıdakilerden hangisi Rasululullah (a.s.m) efendimizin dedelerinden birisi değildir
A – > Hz. İbrahim
B – > Abdulmuttalib
C – > Hz.İsmail
D- > Hz.İshak
Doğru Cevap ( D )
Soru 38 -) ??Benim ümmetimin ???. , Ben-i İsrail?in peygamberleri gibidir?? Hadisinde boşluğa ne gelmelidir?
A – > Velileri
B – > Peygamberleri
C – > Alimleri
D- > Sahabileri
Doğru Cevap ( C )
Soru 39 -) Efendimiz(sas) ??Kul, Rabbiyle dünya arasında muhayyer bırakıldı. O Rabbini seçti?? deyince hıçkıra hıçkıra ağlayan Kutlu Sahabi kimdir ?
A – > Hz.Hatice
B – > Hz.Aişe
C – > Hz.Ömer
D- > Hz.Ebubekir
Doğru Cevap ( D )
Soru 40 -) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir idareci ve lider için önemli bir husulardan biri değildir?
A – > Liderin ortaya attığı teklif, direktif ve prensipler hep tatbik edilebilir cinsten olmalıdır.
B – > Lider kendi başına karar verebilmelidir.
C – > Lider bütün problemleri çözmeye açık olmalıdır.
D- > Lider ısrarcı olmalıdır.
Soru 41 -) ?? Ahzâb ?? hangi savaşa denilmiştir ?
A – > Bedir
B – > Uhud
C – > Hendek
D- > Yemame
Doğru Cevap ( C )
Soru 42 -) Efendimiz(s.a.v) Hudeybiye anlaşması sırasında hangi hanımıyla istişare etmiştir?
A – > Hz.Aişe
B – > Hz.Hatice
C – > Hz.Ümmü Seleme
D- > Hz.Zeynep
Doğru Cevap ( C )
Soru 43 -) Cenab-ı Hakk`ın …………… isminin en üst seviyede temsilcisi Hz.Muhammed(s.a.v)` dir. yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A – > Rab
B – > Halim
C – > Celal
D- > Cemal
Doğru Cevap ( A )
Soru 44 -) Hangi sahaba efendimiz önce Mecusi sonra hristyan ve daha sonra da Müslüman olan bir köle idi ve İran asıllı isi?
A – > Kab ibn Malik
B – > Selman b.İslam
C – > hz.Hubab bin Muaz
D- > Sad bin Muaz
Doğru Cevap ( B )
Soru 45 -) Hangi sahabe efendimiz,peygamber efendimizi eline köle olarak geçmiş,iki cihan serveri onu hürriye kavusturmus,evlatlık edınmıs ve onu Ebu Bekirlerin,Ömerlerin,Alilerin ve nice asilzadelern bulundugu orduya kumandan tayin etmişdir.Bu sahabe efendimiz kimdir?
A – > Sad B.emi Vakksas
B – > Muaz ibn Cebel
C – > Zeyd Bin Harise
D- > Cafer b.Ebi Talip
Doğru Cevap ( C )
Soru 46 -) 638 yılında Ömer İbn Hattap (r.a.) tarafından ordu kumandanlııgndan alınan,Müslüman olmadan önce Kuresylılerın saflarında bulunmus ve onların Uhud harpinı kazanmasını sağlamıs sahabe efendımız kimdir?
A – > Halid Bin Velid
B – > Abdullah bin Uzeyır
C – > Abdurrahman bin avf
D- > Zubeyır bin Avam
Doğru Cevap ( A )
Soru 47 -) Analar Halid gibisi doğurmakta acizdir sözü ile Ahlid Bin velidin ne kadar kahraman oldugunu acıklayan sahabe efendımız kimdir?
A – > Hz.Osman
B – > Hz.Ali
C – > Hz.Ebubekir
D- > Hz.Ömer
Doğru Cevap ( C )
Soru 48 -) Onun hak nebi olduğunun canlı şahidi olan ve en agır sartlar altında imza attıgı anlasmadan,iç içe fetıhler cıkaran bir resuldu,şartları ıle Müslümanların alehıne gozuken ama İki cıhan serverı efnedımızın fetanetı sayesınde muslumanların apacık zafer elde ettıgı anlaşma hangısıdır?
A – > Humuk
B – > Yermuk
C – > Hudeybıye
D- > Hendek
Doğru Cevap ( C)
Soru 49-) Fetıh suresı hangı anlamsa sonrasında nazil olmusdur?
A – > Humus
B – > Yermuk
C – > Hendek
D- > Hudeybıye
Doğru Cevap ( D )
Soru 50-) döndurecek sekilde adaletçi,hatta sosyalıst yazarlara göre,ilk sosyalizm dusuncesını ortaya atan insan olan sahabe efendımız kimdir?
A – > Hz.Ömer
B – > Ebu Zerr El Gıfarı
C – > Hz.Ebu Hureyre
D- > Hz.Ebu Talha
Doğru Cevap ( B )
Soru 51 -) ‘Ben nice kırsalar,keyserler ve necasıler gördüm.Fakat bunlarının hiçbirini,etrafındaki insanların Muhammed(sav)e baglılıgı gibi baglılık içerisinde görmedim.Gelin beni dinleyin ve bu adamla ugrasmayalım sözü kime aitdir?
A – > Budeyl b.verka
B – > Urve b.Mesud
C – > Budeyl
D- > Muğre b.sube
Doğru Cevap ( B )
Soru 52 -) İslam dünyasına karsı Avrupa’da haclı dusuncesının dogusunu ve seferlerının baslamasına sebeb olmus Musluman Devleti hangısıdır?
A – > Selçuklular
B – > Endülüs
C – > Osmanlı
D- > Moğollar
Doğru Cevap ( A )
Soru 53 -) Peygamber efendımız ıle tanısmadan evvel,genc kadınlara sarkıntılıkn yapmadan kendını alıkoyamayan,fakat Allah rasulu ile tanısınca ıkna olan ve onun ıcın Cenabı hakka nıyazda bulunudugu sahabidir.Ve artık bu sahabe Medinenin en iffetliminsanların biri haline gelmişdir.Bu sahabe efendımız kimdir?
A – > Ali b.ebi talip
B – > Amr b.abese
C – > Kuleybib
D- > Muaz b.cebel
Soru 54 -) Endülüs fatihi olup,islamıyetı afrıka kıtasını asıp ıspanya önelerine ulaştıran sahabe efendımız,ünlü dahi komutan kimdir?
A – > Ebu Ubeyde
B – > Selahaddin Eyyubi
C – > Yezid ibn Ebu sufyan
D- > Tarık Bin Ziyad
Doğru Cevap ( D )
Soru 55 -) Peygember efendimiz(sav)nin benden sonra peygamber gelse idi,o olurdu dediği ve adaleti ile meşhur,dört buyuk halıfeden bırı olan sahabe efendımız kimdir?
A – > Hz.Osman
B – > Hz.Ebubekir
C – > Hz.Ali
D- > Hz.Ömer
Doğru Cevap ( D )
Soru 56 -) Cenâb-ı Hakk’ın “Rab” isminin en üst seviyede temsilcisi …………………….. ’dir.
A – > Hazreti Muhammed (s.a.s.)
B – > Hazreti İsa
C – > Hazreti Musa
D- > Hazreti İbrahim
Doğru Cevap ( A )
Soru 57 -) “Askerlerim! Önünüzde derya gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir derya var. Ya kaçacak, arkadan vurulacak ve zelîlâne öleceksiniz veya savaşarak muzaffer olacak ve Allah’a kavuşacaksınız.” Sözünü aşağıdakilerden hangisi söylemiştir.
A – > Halid b. Velid
B – > Mus’ab b. Umeyr
C – > Tarık b. Ziyad
D- > Cafer b. Ebi Talib
Doğru Cevap ( C )
Soru 58 -) Bir baştan bir başa Afrika’yı fethedip Atlas Okyanusu’na dayanınca, atı dizlerine kadar deniz içinde, yüzü semalarda ve duygularıyla ötelerin ötesinde Cenâb-ı Hakk’a karşı hislerini şöyle dile getiren; “Allahım, şu zulmet denizi karşıma çıkmasaydı, Senin aydınlık kaynağı ismini âfâk-ı âlemde gezdirecek ve denizler ötesi öbür dünyalara da götürecektim!” sahabi aşağıdakilerden hangisidir.
A – > Halid b. Velid
B – > Ukbe b. Nâfi
C – > Tarık b. Ziyad
D- > Cafer b. Ebi Talib
Doğru Cevap ( B )
Soru 59 -) Bir şahsın, diğer bir şahıstan peşin olarak bir şey satın alıp, sonra da aynı adama onu daha pahalı bir fiyata veresiye satmasına ……………………… denir.
A – > Alışveriş
B – > Dolandırıcılık
C – > Faiz
D- > Îne alışverişi
Doğru Cevap ( D )
Soru 60 -) “Bir saat tefekkür bir sene ………… daha hayırlıdır.”
A – > alışverişten
B – > ibadetten
C – > çalışmaktan
D- > tatilden
Doğru Cevap ( B )
Soru 61 -) Başkalarını kendi nefsine tercih etmeye …………….. denir.
A – > İhsan
B – > Îsâr
C – > İstihsan
D- > Empati
Doğru Cevap ( B )
Soru 62 -) ………… teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül dünya ve ahiret saadetini gerektirir.
A – > İhsan
B – > Îsâr
C – > İman
D- > İstimdat
Doğru Cevap ( C )
Soru 63 -) Başarılı bir idareci ve lider için bazı önemli hususlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A – > Liderin sunduğu mesajlardan hiçbiri hayatla zıtlaşmamalı ve o, bu mesajların geçerliliği hususunda, hem bugün, hem de yarınlar adına emin olmalıdır.
B – > Lider, tebliğinde ısrarlı olmalıdır.
C – > Lider, kadrosundaki elemanları çok iyi tanımalıdır.
D- > Lider, akraba ve yakınlarını haksız olsalar bile koruyup, kollamalıdır
Soru 64 -) “Benim gökte iki, yerde iki vezirim var. Göktekiler Cebrail ve Mikâil; yerdekiler de ……………..… ’dir.”
A – > Ebu Bekir ve Ali
B – > Ömer ve Ali
C – > Ammar ve Ebu Hüreyre
D- > Ebû Bekir ve Ömer
Doğru Cevap ( D )
Soru 65 -) Allah Resûlü: “Yarın bu sancağı, Allah’ı seven ve Allah (celle celâluhu) tarafından sevilen birine vereceğim!” buyurdu. Bu .……………..… ’dir.”
A – > Hz. Ebu Bekir
B – > Hz. Ali
C – > Hz. Ömer
D- > Hz. Osman
Doğru Cevap ( B )
Soru 66 -) Her yerde Allah’ın kılıcı olmuş ve hiçbir muharebe meydanından mağlup ayrılmamıştır. Allah Resûlü’nün “Seyfullah” buyurduğu sahabi .……………..… ’dir.”
A – > Hz. Halid
B – > Hz. Ali
C – > Hz. Ömer
D- > Hz. Üsame
Doğru Cevap ( A )
Soru 67 -) “Kardeşim, siz her şeyinizi Mekke’de bırakıp öyle geldiniz. Şu anda sen bekârsın, benim ise iki hanımım var. Allah (celle celâluhu) için söylüyorum: Sen bu hanımlarıma bak! Hangisi hoşuna giderse, ben onu boşayayım, sen al!..” diyen sahabi .…………..… ’dir.”
A – > Abdurrahman b. Avf
B – > Sa’d b. Rebî
C – > Hz. Ömer
D- > Hz. Üsame
Doğru Cevap ( B )
Soru 68 -) “Eğer O’nun getirdiği mucizeler, kendi kıymetine uygun olsaydı, mübarek adı, mezardaki ölmüş, çürümüş kemikler üzerine okunduğunda ölüler dahi dirilirdi.” diyen .…………..… ’dir.”
A – > Bûsîrî
B – > Sa’d b. Rebî
C – > Hz. Ömer
D- > Hz. Osman
Doğru Cevap ( A )
Soru 69 -) Öteden beri Batı ilim âlemini meşgul eden birkaç büyük İslâm âlimi vardır ki, her biri koca koca mücelletlere mevzu olmuşlardır. Bunlardan biri de, hukuk sahasındaki şöhretiyle ……………..’dir.
A – > Hammurabi
B – > Solon
C – > İmam-ı Azam Ebû Hanife
D- > Buhârî
Doğru Cevap ( C )
Soru 70 -) …………….. (radıyallâhu anh) Ukbe b. Ebî Muayt’ın koyunlarını güden bir insandı. Allah Resûlü, onu da tedris halkasına aldı ve bu koyun güden insandan öyle bir mürşid çıkardı ki, denebilir ki Kûfe Mektebi, bu şanlı sahabinin eseridir. Düşünün ki, Alkameler, Nehaîler, Hammadlar, Sevrîler, Ebû Hanifeler hep bu mektebin talebeleridirler.
A – > Abdullah b. Mesud
B – > Ömer’den
C – > İmam-ı Azam Ebû Hanife
D- > Ebu Bekir’den
Doğru Cevap ( A )
Soru 71 -) Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) evlâtlarının hepsi, kendisinden evvel vefat etmişti. O’ndan sonraya kalan sadece ……………… ’dır.
A – > Hazreti Zeynep
B – > Hazreti Rukiye
C – > Hazreti Ümmügülsüm
D- > Hz. Fatıma
Doğru Cevap ( D )
Soru 72 -) Efendimiz’in mübarek hanesi, kadınlara ait hususların talim edildiği bir …………… durumunda idi.
A – > Okul
B – > Medrese
C – > Üniversite
D- > Kışla
Doğru Cevap ( B )
Soru 73 -) Allah Resûlü, sırf ……………………….. diye, 53 yaşından sonra birçok kadınla evlenmeye göğüs germiş ve bir mânâda fedakârlık yapmıştır.
A – > Dinin hükümleri zayi olmasın
B – > Kendi istediği için
C – > Daha çok evladı olsun
D- > Şan-şöhret olsun
Doğru Cevap ( A )
Soru 74 -) Peygamberliğin ruhundaki mehâbet ve vakara rağmen, hanımlarıyla …………….
A – > Asla latîfe yapmazdı
B – > Latîfeleşirdi
C – > Muhatap olmazdı
D- > Çok ciddi idi
Doğru Cevap ( B )
Soru 75 -) Sâbikûn-u Evvelûn nedir?
A – > İslâmiyet’ten öncekiler
B – > Hicretten sonra Müslüman olanlar
C – > İslâm’a ilk girenler
D- > İlk önce hicret edenler
Doğru Cevap ( C )
Soru 76 -) “Mü’minlerin iman bakımından en kusursuzu, ahlâkı en güzel olanıdır. (Ahlâk ile insan öyle zirveleri tutar, öyle insanî semalara yükselir ki, hiçbir ibadetle o makamları elde etmek mümkün olmaz.) Ahlâkı en güzel olanınız da, ………… en güzel davrananınızdır.”
A – > Hanımına
B – > Annesine
C – > Babasına
D- > Müslümanlara
Doğru Cevap ( A )
Soru 77 -) Allah Resûlü, hanımlarından bazılarında “Acaba biz de diğer Müslümanlar gibi biraz daha rahat yaşayamaz mıyız? Hiç olmazsa günde bir kerecik olsun çorba içemez miyiz? Giyim ve kuşamımıza biraz daha çeki düzen veremez miyiz?” gibi bir arzu hissedince, hemen bir tavır ayarlamasına geçti. Kendileriyle görüşmeyeceğine dair yemin etti ve evinin cumbasına çekildi. Allah Resûlü’nün bu tavır ayarlamasına …………….. de/da denir.
A – > Akabe biatı
B – > Cemel Vakası
C – > “İfk Hâdisesi”
D- > “Îlâ Hâdisesi”
Doğru Cevap ( D )
Soru 78 -) Allah Resûlü’nün aile reisliği mükemmellerden daha mükemmeldi: Bu kadar kadını, bu kadar rahat idare etmesi ve hepsi tarafından da son derece sevilmesi.. hatta onların kalblerinin sevgilisi, akıllarının muallimi, ruhlarının da terbiyecisi olması.. ve bütün bunları yaparken de vazifesinden zerre kadar taviz vermeyip, devlete, millete ait işlerde hiç mi hiç ihmal göstermemesi, O’nun …………….. apaçık bir delil ve burhanıdır. Eğer başka hiçbir delil olmasaydı, O’nun ……………. delil olarak aile reisliğinde takip ettiği çizgi yeterdi.
A – > reisliğinin / reisliğine
B – > sehavetinin / sehavetine
C – > adaletinin / adaletine
D- > risaletinin / risaletine
Doğru Cevap ( D )
Soru 79 -) Allah Resûlü’nün hizmetçisi olma gibi en yüksek pâyeye ulaşan ve on sene ara vermeden, fasılasız, kemal-i sadakatle bu hizmetini yürüten hangi sahabidir?
A – > Enes b. Mâlik
B – > Enes b. Nadr
C – > Ebu Hüreyre
D- > Muaz b. Cebel
Doğru Cevap ( A )
Soru 81 -) Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyurmuştur ki: “Her peygamberin nesli kendinden devam etmiştir; Benim neslimi ise ……… devam ettirecektir.”
A – > Ali
B – > Ömer
C – > Ebu Bekir
D- > Osman
Doğru Cevap ( A )
Soru 82 -) Nefsin “emmare” olmaktan çıkıp kendini sorgulayan bir nefis hâline gelmesine …………………. denir.
A – > nefs-i emmare
B – > nefs-i levvame
C – > nefs-i sâfiye
D- > nefs-i mutmainne
Doğru Cevap ( B )
Soru 83 -) Fırat’tan geçerken bir koyun suya düşse ve boğulsa, Allah onun hesabını …………….. sorar.
A – > Ali’den
B – > Ömer’den
C – > Osman’dan
D- > Ebu Bekir’den
Doğru Cevap ( B )
Soru 84 -) Münafıklar, Hz. Âişe Validemiz’e (radıyallâhu anhâ) iftirada bulunmuşlardı, evet o iffeti âyetle sabit anamıza en iğrenç iftirayı yapmışlardı ki, buna .…………..… denir.
A – > “Îlâ Hâdisesi”
B – > Cemel Vakası
C – > “İfk Hâdisesi”
D- > Akabe biatı
Doğru Cevap ( C )
Soru 85 -) …………(radıyallâhu anh), İranlı bir köledir. Önce Mecûsî, sonra Hıristiyan, daha sonra da Müslüman olan bir köle.
A – > Selman
B – > Ammar b. Yasir
C – > İbn Mesut
D- > Bilâl
Doğru Cevap ( A )
Soru 86 -) Efendimiz (a.s.m),Hz.Hatice’den sonra ilk olarak hangi validemiz ile nikahlanmıştır?
A – > hz.aişe
B – > hz.sevde
C – > hz.hafsa
D- > hz.zeyneb
Doğru Cevap ( B )
Soru 87 -) ”Ey peygamber!Hanımlarına söyle:’Eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız ,gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim.Eğer Allah’ı,peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız biliniz ki,Allah içinizden iyi davrananlara büyük ecir hazırlamıştır”.ayeti hangi surededir?
A – > beyyine
B – > ahzab
C – > ankebut
D- > müddessir
Doğru Cevap ( B )
Soru 88 -) Yüzü hiç gülmüyordu.Bir gün tebessüm ettiğini gördüler ve sebebini sordular.O da dedi ki:”Bugün bana oğlum Ali’nin vefat haberini verdiler.Allah seviyormuş diye sevindim,onun için gülümsedim”.Yukarıda bahsedilen büyük veli kimdir?
A – > Mevlana
B – > fudayl b.ıyaz
C – > bayezid-i bistami
D- > cüneyd-i bağdadi
Doğru Cevap ( B )
Soru 89 -) Efendimiz(a.s.m)’in zevceleri arasında Yahudi kökenli olduğundan dolayı kendisine “Yahudi kızı” denilmesi üzerine efendimiz’in de:”sen de onlara şöyle de,benim babam hz.harun,amcam hz.musa kocam da gördüğünüz gibi hz.muhammed Mustafa dır”dediği annemiz kimdir?
A – > hz.safiyye
B – > ümmü süleym
C – > hz.hafsa
D- > hz.sümeyye
Doğru Cevap ( A )
Soru 90 -) …………..Allah Rasulü’nün kızıdır.Kıyamete kadar gelecek tüm ehl-ibeytin anasıdır.Boşluğa hangisi gelmelidir?
A – > hz.fatıma
B – > hz.rukiyye
C – > ümmü gülsüm
D- > hz.zeyneb
Doğru Cevap ( A )
Soru 91 -) Aşağıdaki sahabelerden hangisi Habeşistan hicretiyle Habeşistan’a gitmiştir?
A – > hz.zübeyr
B – > hz.osman
C – > hz.ali
D- > useyd b.hudayr
Doğru Cevap ( A )
Soru 92 -) Mekke dönemi’nde Müslüman olmuştur Fakirliğe karşı nasıl savaş verileceği hususunda önemli fikirleri vardır Cennet’in kendisine müştak olduğu kişilerden biridir Yukarıda bahsedilen sahabe kimdir?
A – > ebu zerr
B – > ebu’dderda
C – > ebu’dderda
D- > ebu huzafe
Doğru Cevap ( A )
Soru 93 -) Hz. Aişe hangi sahabenin kızıdır?
A – > Hz. Osman
B – > Hz. Ebubekir
C – > Hz.Ömer
D- > Hz. Ali
Doğru Cevap ( B )
Soru 94 -) …………… (radıyallâhu anh) de bir siyahî idi. Allah Resûlü’nün eline bir köle olarak geçmiş.. İki Cihan Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), onu hürriyete kavuşturmuş ve ardından da evlât edinmişti.
A – > Selman
B – > Ammar b. Yasir
C – > Bilâl
D- > Zeyd b. Hârise
Doğru Cevap ( D )
Soru 95 -) 600 bin hadisi hafızasına aldıktan sonra, bunlardan sadece 4 bine yakınını Sahih’ine almıştır. Almada gösterdiği titizlik ise, başlı başına bir destandır. Her hadis için abdest alıp iki rekât namaz kılar.. daha sonra, ruhen Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’la münasebete geçer.. ve cevab-ı savap alınca o hadisi kitabına dercedermiş..
A – > İmam Buhârî
B – > İmam Müslim
C – > Ebû Dâvûd
D- > Tirmizî
Doğru Cevap ( A )
Soru 96 -) Gözleri gayba açılmış, “Ben uykuda değil; uyanıkken hayatımda 70 defa Hz. Muhammed’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) görüştüm.” diyen imam ….…… ’dır.
A – > İmam Buhârî
B – > İmam Müslim
C – > İmam Süyûtî
D- > Tirmizî
Doğru Cevap ( C )
Soru 97 -) “İmam Şafii üç yüz dosya hadisi hıfzına almış.” denildiğinde; “Demek benim hafızamdaki, hadisin zekatıymış” diyen büyük zat kimdir?
A – > Serahsi
B – > Gazali
C – > Veki
D- > İbn Mesud
Doğru Cevap ( A )
Soru 98 -) İsar ne demektir?
A – > Az yeme
B – > Az uyuma
C – > Başakasını kendi nefsine tercih etme
D- > Gece ibadet etme
Doğru Cevap ( C )
Soru 99 -) Mekke fethedilince firar eden ve daha sonra hanımı tarafından getirilerek müslüman olan sahabe kimdir?
A – > Abdurrahman B. Avf
B – > Üsame B. Zeyd
C – > Sa`d B. Ebu Vakkas
D- > İkrime
Doğru Cevap ( D )
Soru 100 -) Allah Resulü`nün aralıksız on sene hizmetinde bulunan sahabe efedimiz kimdir?
A – > Cafer B. Ebu Talib
B – > Enes B. Malik
C – > Ebu`d-Derda
D- > Talha B. Ubeydullah
Doğru Cevap ( B )
Soru 101 -) Aşağıdakilerden hangisi efendimize (s.a.v) eş olma şerefine erememiştir?
A – > Hafsa
B – > Hatice
C – > Sevde
D- > Sena
Doğru Cevap ( D )
Soru 102 -) Efendimizin yanına gelerek müslüman olan ve efendimizin onu kabilesine geri göndererek orada irşada memur ettiği ve “ Bizim galebe çaldığımızı devri gözet; ve işte bize o zaman gel.” dediği sahabe efendimiz kimdir?
A – > Abdullah B. Abbas
B – > Mikdad B. Amr
C – > Abdullah B. Revaha
D- > Ebu Zerr el-Gıfari
Doğru Cevap ( D )
Soru 103 -) Hendek savaşı sırasında Rasulullah (a.s.m) efendimizin savaş hususunda istişare ettiği ve o sahabenin tavsiyesi üzerine hendek kazılmıştır.bu sahabe kimdir?
A – > hz.selman
B – > hz.bilal
C – > habbab b.ered
D- > hubbab b.münzir
Doğru Cevap ( A )

15.358 views

Hakkında admin

23 yorum

 1. cevapları gönderirmisiniz

 2. Allah razı olsun. CEVAPLARINI DA GÖNDERİRMİSİNİZ LÜTFEN… Selam ve dua ile…

 3. Tamam inş

 4. harika hazırlanmış. emeği geçenlerden Allah razı olsun

 5. cevapları istersek mi gönderiyorsunuz? Öyleyse gönderirseniz seviniriz. selam ve hürmetlerimizle…

 6. muammer kıran

  cevapları gönderirseniz sevinirim allah razı olsun

 7. Cevaplarını gönderebilir misiniz? Allah ebeden razı olsun…

 8. Şun hazırlanıyor allahın izniyle bu hafta içi tamamı yayınlanacak Allah sizlerdende razı olsun

 9. Çok teşekür ederiz emeğinize sağlık

 10. Harika! Cevaplara bekliyoruz.

 11. Cok teşekkürler,,sonsuz nur 5 ile de sorular var mi?

 12. gelecek inş

 13. sonsuz nurun 600 sayfalık soru ve cevaplarını gönderirmisin,z

 14. bu biraz hazırcılık olur biraz gayret ileriki zamanlarda inş

 15. 4soruya yanlis cevap verilmiş doğrusu şunlar 33 b 7 c 67 b 71d hazırlayanlardan Allah razi olsun

 16. Allah razı olsun hakkınızı helal edin yalnız 33 soruda bir sıkıntı yok galiba

 17. Önce bize böyle bir imkan sunduğunuz için teşekkür ederiz.
  lakin 4 soruda anlamadığım cevaplar var.
  “İnsanlık, üst üste problemlerin yığıldığı şu dönemde her zamankinden daha çok Hz. Muhammed`e ihtiyacı var.” sözünü söyleyen düşünür kimdir? Bu soru 2 defa geçiyor( soru 13 ve 94). Birinde doğru cevap Thomas Moore diğerinde Bernard Shaw….Hangisi doğru?
  Diğeri Hz. Fatıma öldüğünde kaç yaşında idi(soru 35ve 80).Cevap birinde 27 diğerinde 25 . Hangisi doğru?

 18. Selam.sonsuz nur 1.2.3 soru ve cevaplarini adresime yollarmisiniz lutfen.azerbaycandan selamlar.

 19. FİLİZ ERİŞTİ

  bu sorular bu senenin sorularımı ??? bize böyle bi imkan sunduğunuz için allah sizden razı olsun..

 20. Beşinci kitabin sorulari ne zaman gelecek acaba?

 21. Sorularinizin çok faydasi oldu allah razi olsun zahmet olmazsa sonsuz nur 2 kitabenin son bölümünde yer alan sünnet ve hadislerle ilgili de soru hazırlayabilir misiniz çok calisti mbu bölüme ama soru olarak çözmek iyi olacak çok karisik allah razi olsun emeği gecenlerden

 22. Yeni basim sonsuz nur kitabi 2 bin ssünnet ve fonksiyonlar oyla ilgili soru hazirlarmisiniz okuyorum okuyorum kafam almiyor soru olarak daha faydasi olur sanirim Allah razi olsun

 23. Allah ebeden razı olsun kardeşim Rabbim Sonsuz Nurlara ulaştırsın sizi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Login