Son Haberler
Anasayfa / Yazılar / Peygamber Efendimiz Kimdir

Peygamber Efendimiz Kimdir

HZ. MUHAMMED(SALLALLAHU ALEYHİ VESSELAM)EFENDİMİZ’İN HAYATI
*PEYGAMBERLİK ÖNCESİ

570

-Doğumundan 7 ay önce babası Abdullah’ın Suriye dönüşü vefatı.
571
-Hz. Muhammed’in(S.A.V) doğumu.
-Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
-12 Rebiülevvel-53(20 Nisan pazartesi).
-Kısa bir süre sonra süt annesi Halime’ye verilerek çöl kenarında yaşayan hevazin kabilesinin yurduna göderilmesi.

575

-Süt annesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Amine Hatun’a teslim edilmesi(4 yaşında iken).
577
-Annesiyle birlikte babasının kabrini ziyaret için Medine’ye gitmesi.
-Medine dönüşü annesi Amine’nin Ebva da vefatı.
-Ümmü Eymen tarafında Mekke’ye getirilerek dedesi Abdulmuttalib’e teslim edilmesi(6 yaşındayken).
579
-Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebu Talib’e emanet edilmesi(8 yaşındayken)
583

-Amcası Ebu Talib ile birlikte Suriye’nin Busra şehrine seyahat’i(12 yaşındayken)
591

-Ficar Savaşı’na katılması.
-Hılfu’l-Fudul(Haksızlıklara mücadele için yapılan yeminleşme) antlaşmasına katılması(20 yaşındayken)
595

-Hz. Hatice ile ticari ortaklığı.
-Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanını Busra şehrine götürmesi.
-Hz. Hatice annemiz ile evlenmesi.
-Hz. Hatice’den 2’si erkek 4’ü kız 6 çocuğu olmuştur.(Kasım,Abdullah,Rukiye,
Ümmü Gülsüm,Zeynep,Fatıma).(25 yaşında iken)
605

-Kureyş’in Kabe’yi tamiri.
-Hacerü’l Esved’in yerine konulmasında,o yıllarda Muhammedü’l-Emin olarak tanınan Peygamber Efendimiz(S.A.V)hakemlik yapması.(35 yaşında iken).
610

-Hira mağarasın da ilk vahye muhatap olması(Alak suresinin ilk 5 ayetinin gelmesi 27 Ramazan Kadir Gece’si).
-Gizli davet emrini alması;güvenli insanları İslamiyet’e davet etmeye başlaması(40 yaşında iken).

*MEKKE DÖNEMİ)
611

-Darü’l-Erkam’a giriş;Gizli Davet’in ilk mescid ve ilk okul sayılabilecek bu evde yürütülmesi(Peygamberliğin 1. Yılı).

614

-Açıkdan davetin emir olunması,önce yakın yakın akrabalarını ardından Kureyş’in bütün kollarını İslam’a davet etmesi.
-Müşriklerin daveti önleme teşebbüsü.
-Hz.Muhammed’e (S.A.V)hakaret,taciz ve tehditler.
-Özellikle güçsüz Müslümanlara eziyete başlamaları(Peygamberliğin 4. Yılı).
615

-Yapılan baskı ve işkencelerin artması üzerine Hz. Peygamber’in(S.A.V) Hz. Osman başkanlığında 1.Habeşistan Hicreti’nin yapılması. (Peygamberliğin 5.Yılı)
616

-Cafer’i Tayyar’ın önderliğinde Hameşistan’a 2.Hicret.
-Hz.Hamza ve ardından Hz.Ömer’in İslam’a girmesi ve Müslümanların güç kazanması.
-Hz.Peygamber(S.A.V) ve Müslümanların Darü’l-Erkam’dan çıkmaları.
-Habeşistan’a giden muhacirlerden çoğunun Mekke’ye dönüşü.(Peygamberliğin 6. Yılı).
617

-Müşriklerin Müslümanlar’a boykot uygulamaları.(Peygamberliğin 7. Yılı).
619

-Hz.Peygamber’in(S.A.V) işareti ile Ay’ın ikiye bölünmesi.(İNŞİKAK-I KAMER mucizesi) (Peygamberliğin 9. Yılı).
620

-Boykotun kaldırılması.
-Ebu Talib’in Hz.Hatice’nin vefatı.(Hüzün yılı).
-İslama davet için Zeyd b. Harise ile birlikte Taif’e gitmesi ancak büyük bir düşmanlıkla karşılaşıp geri dönmesi.
-Taif dönüşünde can güvenliği kalmadığı için,Mekke’ye müşriklerin Mut’ım b. Adiy’in himayesinde girmesi(Şevval).
-Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz.Peygamber(S.A.V) ile görüşüp Müslüman olması.(Zilhicce) (Peygamberliğin 10. Yılı).
621

-İsra ve Mirac mucizesi(27 Recep).
-5 vakit Namaz’ın farz kılınması.
-1. Akabe Biat’ı Hz.Peygamber(S.A.V) İslamiyet’i ögretmesi için Mus’ab b. Umeyri Medine’ye gönderilmesi.(Zilhicce) (Peygamberliğin 11. Yılı).
622

-2. Akabe Biat’ı(Zilhicce).
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) ve Mekkeli Müslümanlar’ın Medine’ye hicretinin kararlaştırılması.(Peygamberliğin 12. Yılı).
*MEDİNE DÖNEMİ
1/622
-Medine’ye Hicret’in başlaması.(Zilhicce).
-Müşriklerin Darünnedve’de toplanıp Hz.Peygamber’i(S.A.V) öldürmeye karar vermesi.(26 Safer/9Eylül).
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Ebu Bekir ile birlikte hicret için Mekke’den ayrılması ve Sevr mağarasına sığınmaları.
-Sevr mağarasından Medine’ye doğru çıkış.(1 Rebiülevvel/13 Eylül).
-Kuba’ya varış.(8 Rebiülevvel/20 Eylül).
-Kuba Mescidi’nin inşâası.
-Rânûnâ vadisinde ilk Cuma namazının kılınışı.
-Aynı gün Medine’ye varış.(12 Rebiülevvel/24Eylül).
-Mescid-i Nebevi’nin inşâsına başlanması.
-Ezan-ı Muhammedi’nin teşrii.

623

-Muhacirlerle Ensar(Medineli mülümanlar) arasında kardeşlik tesis edilmesi(Recep/Ocak).
-Medine vesikasının düzenlenmesi,devletin teşekkülü ve Medine Hareminin sınırlarının tesbiti.
-Cihad’a izin verilmesi.
-Mescid-i Nebevi’nin inşâsını tamamlanması.
-Suffe’nin teşekkülü.
-Medine’de çarşı ve pazar yerinin kurulması.(Peygamberliğin 13. Yılı).
624

-Kıble’nin Kudüs’deki Mescid-i Âksa’dân Kâbe’ye çevrilmesi.
-Oruç’un farz kılınması.
-Teravih Namazı’nın kılınmaya başlanması.
-Bedir Gazvesi.(17 Ramazan/13 Mart)
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) kızı Rukiyye’nin vefatı.
-Fıtır sadakasının emredilmesi.
-İlk Ramazan Bayramı.
-Hz.Aişe annemiz ile evlenmesi.
-Beni Kaynuka Gazvesi.
-Hz.Ali ile Hz.Fatıma.
-İlk Kurban Bayramı.
-Cennetü’l-Baki’nin Mezarlık için tahsis edilmesi.
-Zekatın farz kılınması.(Peygamberliğin 14. Yılı).
-Hz.Osman’nın Hz.Peygamber’in(S.A.V) kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmesi.
-Gatafan Gazvesi.
-Beni Süleym Gazvesi.
625

-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Hz.Hafsa anamız ile evlenmesi.
-Hz.Hasan’ın doğumu.
-Uhutd Gazvesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Zeynep bint. Hüzeyme annemiz ile evlenmesi.(Peygamberliğin 15. Yılı).
-Reci’Vak’ası.
-Bi’rumaune Vak’ası.
-Beni Nadir Gazvesi.
-İçkini haram kılınması.
-Zeynep bint. Hüzeyme annemizin vefatı.
626

-Hz.Hüseyin’in doğumu.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Ümmü Seleme annemiz ile emlenmesi.
-Bedrü’l-Mev’id Gazvesi.
-Hz.Ali’nin annesi Fatıma bint. Esed’in vefatı.(Peygamberliğin 16. Yılı).
-Zatürrika Gazvesi ve korku namazının kılınması.
-Dümetü’l-Cendel Gazvesi.
-Medine’de Ay tutulması ve Hz.Peygamber’in(S.A.V) husuf namazı kıldırması.
-Medine’ye gelen 400 kişilik Müzeyne heyetinin Müslüman olması.
627

-Beni Müstakil Gazvesi.
-İfk Hadisesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Cüveyriye bint. Hâris annemiz ile evlenmesi.
-Medine’de nufus sayımı yapılması.
-Hendek (Ahzap) Gazvesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Zeynep bint. Cahş annemiz ile evlenmesi ve evlat edinmenin hükmü ile ilgili ayetlerin Nüzülü.
-Beni Kurayza Gazvesi(Peygamberliğin 17. Yılı).
-Benî Lihyan Gazvesi.
-Gabe Gazvesi.

628

-Medine’de kuraklık yaşanması ve Haz.Peyganber’in(S.A.V) yağmur duası yapması.
-Güneş tutulması Hz.Peygamber’in(S.A.V) kusuf namazı kılması.
-Umre için yola çıkılması.
-Amine’nin Ebva’da ki kabrinin ziyareti.
-Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz.Osman’ın alı konulması üzerine Bey’atümdvan’ın yapılması.
-Mekke müşrikleri ile Hudeybiye antalşması yapılması.
-Fetih süresinin nüzülu.(Peygamberliğin 18. Yılı).
-Komşu hükümdar ve emirlere İslam’a davet mektuplarının gönderilmesi.
-Habeş Necaşisi Ashame’nin Müslüman olması.
-Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle Mariye’yi Hz.Peygamber’e(S.A.V) göndermesi.
-Hayber Gazvesi.
-Zeynep bint. Haris’in Hz.Peygamber’i(S.A.V) zehirleme teşebbüsü.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) süt annesi Süveybe’nin vefatı.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Safiye bint. Huvey annemiz ile evlenmesi.
-Vadilkura Gazvesi.

629

-Umretü’l-Kaza.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Ümmü Habibe bint. Ebu Süfyan annemiz ile evlenmesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Meymune bint. Haris annemiz ile evlenmesi. (Peygamberliğin 19. Yılı).
630

-Mekke’nin fethi için yola çıkılması.
-Mekke’nin fethi ve Mekkeli müşriklerin Müslüman olması.(20 Ramazan/11 Ocak).
-Arab yarımadasındaki çeşitli putların yıkılması.
-Huneyn Gazvesi.
-Taif Gazvesi.
-Cirane’de Huneyn ganimetlerinin taksimi.
-Süt kardeşi Şeyma ile görüşmesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Cirane’den Mekke’ye umre yapması.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) oğlu İbrahim’in doğumu.(Peygamberliğin 20. Yılı).
-İslam’a giren şehir ve kabilelere zekat amilleri gönderilmesi.
-Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Habeş Necaşisi Azhame’nin vefatını haber verip gıyabı cenaze namazını kıldırması.
-Tebük Gazvesi.
-Heyetlerin Hz.Peygamber’e(S.A.V) gelip İslam’ı kabul ederek antlaşma yapmaları.
-Bizans imparatoru Herakleios’a ikinci defa İslam’a davet mektubu göndermesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) kızı Ümmü Gülsüm’ün vefatı
-Münafıklara ait Mescid-i Dırar’ın yıkılması.
-Himyar Kralı’nın İslam’a davet edilmesi.
-Taif halkının İslam’ı kabulü ve Ebu Süfyan ile Muğire b. Şu’be’nin Lat putunu yıkmaya göndermesi.

631

-Münafıkların reisi Abdullah b. Übey’yin ölümü.
-Hac’cın farz kılınması.
-Hz.Ebu Bekir’in Hac emiri tayin edilmesi.
-Tevbe suresinin hükümleri müşriklere bildirmek üzere Hz.Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi.
-Necran Hristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz.Peygamber(S.A.V) ile mübahale yapmayı cesaret edemeyip anlaşmaya varması.(Peygamberliğin 21. Yılı).
-Bazı kabile heyetlerinin Medine’ye heyetler göndererek Müslüman olduklarını açıklaması.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Kur’an’ı Kerim’i Cebrail’e(A.S) 2 defa arz etmesi ve 20 gün İtikâfta kalması.
-Müseylime’nin Peygamberlik iddasında bulunması.
-Arabistan’da yaşayan Yahudi ve Hristiyanların heyetler göndererek Hz.Peygamber(S.A.V) ile antlaşma yapmaları.)

632

Hz.Peygamber’in(S.A.V) oğlu İbrahim’in vefatı.
-Bazı kabile heyetlerinin Medine’ye gelerek Müslüman olması.
-Veda Hacc’ı için Hz.Peygamber’in(S.A.V) Medine’den ayrılışı(26 Zilkade/23 Şubat)
-Veda Hutbesi(9 Zilhicce/7 Mart).
-Veda Tavafı(14 Zilhicce/12 Mart).
-Yemen valisi Bazan’ın vefatı.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Yemen’e 10 tane vali tayin etmesi.
-Nasr suresinin nazil olması.(Zilhicce/Mart) (Peygamberliğin 22. Yılı).
-Usâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesi.(Safer/Mayıs).
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) şiddetli baş ağrısı ve hummaya yakalanması(27 Safer/Mayıs).
-Peygamberlik iddasında bulunan Esved’el-Ansi’nin öldürülmesi(8 Rebiülevvel/Haziran).
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) vefâtı(13 Rebiülevvel/8 Haziran Pazartesi)
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) defnedilmesi(14 Rebiülevvel/9 Haziran)

H.CANBULAT

4.927 views

Hakkında admin

3 yorum

  1. çok güzel anlatılmış

  2. mehraba ben seyit tatbaş peygamber efendimizle ilgili bazı şeyleri öğrenmek istiyorum. ve cennete gitmek istiyorum

  3. İnşallah İslamın ve İmanın şartlarını yerine getir Peygamber efendimizin sünnetlerine sımsıkı sarıl Allahın izni inayetiyle olursun inş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Login