Son Haberler
Anasayfa / Yazılar / Peygamber Efendimizi tanıyalım2

Peygamber Efendimizi tanıyalım2

1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden olan hasbiliğin anlamıdır?
A) Bütün varlığıyla rabbe teslim olması
B) Güzel öğüt verme
C) Maddi manevi hiçbir beklentiye kapılmama
D) Allah’a inanmaya çağırma

2. ’Ben ve benden evvel gelen bütün peygamberlerin söylediği en faziletli söz:La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh manasına gelen sözdür.’’ Bu ifade peygamberlerin hangi özelliğini açıklamak için kullanılabilir?
A) Tevhide çağrı
B) Rabbanilik
C) Hasbilik
D) İhlas

3. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun!
Vadettiğiniz zaman yerine getirin!
Emanette emin olun!
Peygamber Efendimizin yukarıdaki tavsiyeleri O’nun (SAV) hangi sıfatı ile ilgilidir.
A) İsmet
B) Fetanet
C) Sıdk
D) Emin olmak

4. O Peygamberi kendisine tam bir rehber ve önder olarak kabul etmiş, yaşadığı hayatı bütünüyle ona benzetmiş eşsiz bir insandı. Romanın, Bizanssın kapıları ona ardına kadar açılıp, ülkeler ve hükümdarlar kendisine bende olmayı kabul ederken dahi onun hayat düzeninden zerre kadar değişiklik olmamıştı.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen sahabi kimdir.
A) Hz. Ebubekir
B) Hz. Ali
C) Hz. Ömer
D) Hz. Osman
5. Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak Peygamberler (gönderdik) ki insanların, peygamberlerden sonra Allah’ a karşı bir bahaneleri olmasın . Allah (c.c.) azizdir hakimdir.
Yukarıdaki ayeti kerime Sonsuz Nur un hangi konu başlığı ile alakalıdır?
A) Güzel Örnek
B) İtiraz kapısını kapatmak
C) Rabbanilik
D) Allah Resulün’de(s.a.v) tebliğ
1.
6. …………………….. Yapılan her şeyi Allah İçin yapma , yapılmayanın da yine Allah için yapmama demektir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İhlas
B) Hasene
C) Tevhid
D) Tebliğ
2.
7. “Sen Rabbinin yoluna hikmetle , güzel öğütle çağır; ve onlarla en güzel şekilde mücadele et” Ayeti kerimesi peygamber efendimizin hangi özelliğini ifade eder?

A) Rabbanilik
B) Hasbilik
C) Mev’ize –i Hasene
D) İhlas

8. Bir gün Allah resülünün yanına gittim. Namazı oturarak kılıyordu. Namazını tamamlayınca sordum. Ya Resulallah hasta mısınız?
-Hayır, açlıktan oturarak namaz kılıyorum diye cevap verdiği sahabe efendimiz kimdir?
A) Eba Hüreyre
B) H.z. Osman
C) Musap ibni umeyr
D) Asım bin sabit

9. Efendimiz(sav) Taifte tebliğ vazifesini yaparken atılan taşlara karşı vücudunu siper eden kimdir?
A) Hz.Ömer
B) Hz.Ebubekir
C) Hz.Abdullah b.Cahş
D) Hz.Zeyd b.Haris

10. Hz.Musa(as):’’Kutsilerin bayrakları ellerindedir.’’ Sözüyle kastettiği ‘’Kutsiler’’ topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi ümmeti
B) Hz.İsa(as) ümmeti
C) Melekler
D) Peygamber Efendimiz’in(sav) ümmeti

11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden değildir?
A) Kulluk
B) Tebliğ
C) Güzel örnek
D) Cihad etmek

12. O günkü insanlık ,hayatı hayat yapacak olan gaye ve idealden mahrumdu.İnsanların bütün yaptıkları işler.”Issız çöllerde serap kovalamak gibiydi.Susayan onu su zanneder; nihayet ona vardığında herhangi bir şey bulamaz.”(Nur 24/39)
Yukarıda anlatılan devir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahiliyye devri
B) Hz İsa devri
C) Abbasiler devri
D) Emeviler devri

13. “Ben gidiyorum ki zamanın efendisi gelsin” diyerek o yüce Nebiyi insanlığın nazarına veren Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz İsa
B) Hz Musa
C) Hz İbrahim
D) Hz Nuh

14. Yine O hiç bir beşere nasip olmayacak ölçüde arkadaşları tarafından sevilen bir insandı.”Ma-i Reci” Gazvesi sonunda Mekkeliler tarafından esir edilen ve idam edilmeden önce şu soruya muhatap olan “Şu anda senin yerinde Muhammed’in (sav) olmasını arzu eder miydin? cevap olarak :” Hayır vallahi, benim kurtuluşum pahasına dahi,onun ayaklarına bir dikenin batmasına razı olmam”
Diyen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b Mesud
B) Enes b Nadr
C) Mus’ab b Umeyr
D) Hubeyb b Adiy

15. Uhud’da Allah Resulünün şehid edildiğini duyunca soluğu Uhud dağının eteklerinde alır.Orada kendisine şehid olmuş baban, kocan, çocukların denilip naaşları gösterildiğinde ,o bunlarla hiç ilgilenmez ve mütemadiyen her yerde Allah Resulünü arayarak şöyle mırıldanır:”Resulullah’ a ne oldu?Bir ara “işte Resulullah şurada ” denince kendini O’ nun önünde yere atar ve “Artık sen hayatta olduktan sonra bütün musibetler hafif gelir ya Resulallah” diyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz Sümeyra
B) Hz Nesibe
C) Hz Zeyneb
D) Hz Safiye

16. Ona gelen namusun Ekber’dir. Hz. Musa’ya ve Hz. ‘ya (aleyhimesselam)da o gelmiştir. Yakında o da Peygamber olacaktır. Eğer o güne yetişebilirsem ben de o’na iman eder ve mutlaka müzahir olurum”.diyen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyd b.Amr
B) Abdullah b. Selam
C) Varaka b. Nevfel
D) Amir b.Rebia

17. Efendimiz (S.AV) inen bir ayette : ‘Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Onun için Gaybı ancak Allah bilir.
Bu ayeti kerime ile Allah kullarına neyi anlatmak istemektedir?
A) İnsanlar gelecekte olacakları ilim sayesinde öğrenebilirler
B) İnsanlar gelecekle ilgilenmemelidirler.
C) Allahın ilmi her şeye yeter geleceği yalnız Allah bilir.
D) Sihirbazlar, kahinler, medyumlar vb. sahtekar insanlardır.

18. – Konstantin’ iye elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Bu hadisteki Konstantin neresi olmaktadır?
A) Roma B) İstanbul
C) Şam D) Bağdat

19. Peygamber Efendimiz’in en fazla yanında kaldığı kişi kimdir?
A) Abdülmuttalib
B) Ebu Talib
C) Ebu Leheb
D) Ebu Cehil

20. Ümmetler, milletler sofraya davet eder gibi birbirlerini sizin üzerinize davet edecekler ve üzerinize üşüşecekler. Siz o gün az olmayacaksınız ama Allah düşmanlarınızın içinden size karşı olan korkularını kaldıracak ve siz selin önündeki çer çöp gibi sağa sola dağılacaksınız. Allah sizin kalplerinize ‘Dünya Sevgisi ve Ölüm korkusu atacak’ siz bu yüzden mağlup olacaksınız.
Efendimiz bu haberinde aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
A) Müslümanlar birbirlerini sevdikleri sürece mağlup olmazlar.
B) İnsanlığın sonu mal ve makam sevgisinden olur
C) Dünya sevgisi ve Ölüm korkusu insana her şeyi yaptırır.
D) Mal, para ve makam tamahı ölüm, korkusu Müslümanları kötü duruma düşürecektir.

21. Allah Resülü (S.a.v) Ümmeti Muhammed cezalandırılmayı hak edince: ‘Zalim Allah’ın kılıcıdır, Önce zalimin eliyle müminlerden intikam alır. Sonrada döner zalimden intikam alır.’ Buyurmuşlardır. Bu hadis ile Müslümanlara ne anlatılmak istenmektedir?
A) Allahın gazabını gerektirici hallerden kaçınılmalıdır.
B) Zalimler her zaman zaten zulmederler.
C) Müslümanlar dünya malını çok sevdikleri için gazaba uğrarlar.
D) Gazap uğrayan Müslümanları bütün günahları bağışlanmış olur

22. Bütün velilerin ser tacı olarak bilinen sahabe kimdir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ebubekir

23. Yine Allah Resulü günümüze işaret eden bir hadisinde şöyle buyuruyorlar:
“ Kur’an bir utanma mevzuu ve İslâm da garip olmadıkça kıyamet kopmaz.”

1-Kâfir küfrünü açıkça ilan edecekler.
2- Müslüman Müslümanlığını sanki utanılacak bir şeymiş gibi, utanarak sıkılarak söyleyecek.
3- Kâfirler kendi imansız neşriyatlarını her yerde (otobüste, uçakta, sokakta )satacak, okuyacak ve tanıtacaklar.
4- Müslüman Kur ’anını açıp rahatça açıp okuyacaklar,satacaklar.
Yukarıdaki hadise göre kaç numaralı cümle yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

24. Peygamber Efendimiz’e peygamberlik gelmeden önce bir kişi peygamber Efendimiz’in özelliklerini şöyle anlatıyor:
Orta boyludur. Ne çok uzun ne de çok kısadır. Şaçları tam da düz değildir, kıvrık da değildir. İsmi Ahmed’dir. Doğum yeri Mekke’dir. Peygamber olarak gönderileceği yer burasıdır. Ancak daha sonra kavmi O’nun getirdikleri, onların hoşlarına gitmediğinden Onu Mekke’den çıkaracaklardır.
Yukarıda Peygamber Efendimiz’in özelliklerini anlatan kişi kimdir?
A) Amir b. Rebia B) Said b. Zeyd
C) Zeyd b.Amr D) Abdullah b.Selam

25. Hz. Hatice (ra.) akrabası olan ve peygamber Efendimiz’e (sav) ilk vahiy geldiğinde Hz. Hatice (ra.) ne olduğunu öğrenmek için yanına gittiği Hristiyan alimi kimdir?
A) Rahip Bahira
B) Varaka b. Nevfel
C) Abdullah b. Selam
D) Amr b. Zeyd

26. De ki: hiç düşündünüz mü, şayet bu Alllah katından ise ve siz de o’nu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. (ahkaf suresi)
Yukarıdaki ayette Beni İsrailli Şahit olarak bahsedilen sahabi kimdir?
A) Hz. Osman
B) Hz. Ebubekir
C) Abdullah b. Selam
D) Bilali Habeşi

27. Cibril-i Emin’in gelip: Eğer izin verirsen şu dağı bu azgın insanların başına geçireyim dediği olaya nereden dönüşte olmuştur?
A) Taif
B) Yemen
C) Medine
D) Şam

28. Şu habbe-i seda var ya ölümden başka her derde devadır.”dediği bitki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarımsak
B) Maydonoz
C) Çörek otu
D) Soğan

29. Bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz (sav) “ Köpek sizden birinizin kabını yaladığı zaman onun temizliğini, birincisi toprak olmak şartıyla………defa yıkanmasıdır.”
Yukarıdaki hadisi şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9

30. Peygamber Efendimiz(sav) bir hadisi şerifinde “Eğer ümmetime zorluk vereceğinden çekinmeseydim. Her namazın başında onlara……………….nı emrederdim.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abdest almak
B) Misvak kullanmak
C) Kamet getirmek
D) Tekbir almak

31. Kuran-ı Kerimde “O, kendisine uyulan, emin bir elçidir.” Allah’ın (cc) emin dediği ve dört büyük melek arasında yer alan melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Cebrail
B) Hz. Azrail
C) Hz. İsrafil
D) Hz. Mikail

32. Hz. Aişe validemiz şöyle buyuruyor: “ Eğer Allah Resulü kendisine inen ayetlerden her herhangi birini-farzı muhal- gizleyecek olsaydı muhakkak şu ayeti gizlerdi.” Dediği ve ahzap suresi(33-37) ayetlerinde bahsi geçen mesele aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) İçkinin yasak edilmesiyle
B) Hicret meselesi ile
C) Hz. Zeynep validemizle evlilik
D) Hudeybiye anlaşması ile

33. Allah resulü münafıklığın üç alameti olduğunu buyurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın alametleri arasında yer almaz?
A) Yalan
B) Şirk
C) Emanete hıyanet
D) Sözünde durmama

34. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in gayba dair verdiği haberlerden biri değildir?
A) Bedir savaşından önce Ebu Cehil, Utbe gibi müşriklerin öleceği yeri göstermesi
B) Kendisi hayata veda ettikten sonra, ümmeti arasında büyük fitnelerin cereyan edeceğini bildirmesi
C) Uhud savaşında yenilgiye uğranılacağını söylemesi
D) Hz. Fatma’ya vefat ettikten sonra kendisine ilk kavuşan kendisi olacağı

35. Peygamber Efendimiz’in mübarek ellerini başına koyarak: “Bu çocuk tam bir asır yaşayacak ve yüzündeki şu sevimsiz siğiller de gidecek.” dediği sahabi efendimiz kimdir?
A) Abdullah b. Bsur
B) Muan
C) Muaviz
D) Ahmet b. Talib

36. Peygamber Efendimiz’in sütten teyzesi olup Efendimiz’in duasına nail olarak Kıbrıs seferinde şehit olan sahabe annemiz kimdir?
A) ÜmmüEymen
B) Nesibe
C) Ümmü Seleme
D) Ümmü Haram Binti Milhan

37. Peygamber efendimizin koyduğu nöbetçilerin yerlerini terk etmesi sonucu 70 sahabi efendimizin şehid olduğu Allah Resulünün yaralandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedir
B) Hendek
C) Uhud
D) Yermük

38. Allah Resulü’nü görünce O’na büyülenmiş gibi bağlanmış, Bedir savaşına katılamamanın üzüntüsünü yaşamış, fırsatını bulunca “ Ölesiye savaşacağım” diyerek Uhud’da şehid olup; savaş sonrası vücudunu sadece kız kardeşinin tanıyabildiği sahabe Efendimiz aşağıdakilerden handisidir?
A) Sa’d b. Muaz
B) Enes b. Nadr
C) Musab b. Umeyr
D) Abdullah b. Cahş

39. Tebük seferine ha bugün ha yarın katılırım diyerek katılamamış. Seferden sonra da mazeret belirtmemiş, elli gün akraba ve dostlarından tecrit hayatı yaşamış ve sonunda Allah Resulü’nün kendisini affettiği sahabe Efendimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kab b. Malik
B) Ebu Katade
C) Ebu Süfyan
D) Enes b. Malik

40. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Bir gün Allah resulünün yanına gittim.Namazı oturarak kılıyordu.
Namazı tamamlayınca sordum: Ya Resulallah hasta mısınız?
-Hayır,………………….. ya Eba Hureyre , dedi.
Peygamber Efendimizin oturarak namaz kılmasına sebep olan nedir?
A) Yorgunluk
B) Susuzluk
C) Açlık
D) Uykusuzluk
41. Hz. Ali gibi bir kahraman ve cesur şöyle demiştir:’’ Biz harp meydanlarında sıkıştığımız ve içimize korku girdiği zaman ………. ‘’
Hz. Ali’nin (ra) sözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) Dua okurduk.
B) Fatiha suresini okurduk.
C) Birbirimize yakın dururduk.
D) Allah Resulunun arkasına sığınırdık.
D

42. Allah Resulu (sav) bir ağacın altında istirahat etmektedir. O esnada Gavres isimli bir kafir O’nun uykusundan istifade ederek dala asılı kılıcı alır ve:’’ şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?’’ der.
Bu olayın devamında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?
A) Allah Resulu hiç panik belirtisi göstermez.
B) Peygamberimiz ‘’Allah’’ diye bağırır.
C) Gavresin elinden kılıç düşer.
D) Olayı gören bir sahabi yerden kılıcı alır.

43. Allah Resulu (sav) emanetin ortadan kalkmasını kıyamet alameti olarak saymakta ve şöyle buyurmaktadır:’’ Emanet zayi olduğunda kıyameti bekleyin.’’ Sahabe sorar:’’ Ya Resulallah! Emanet nasıl zayi olur?’’
Allah Resulünün bu soruya cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münafığın eline geçtiği zaman
B) İş, ehli olmayana verildiği zaman
C) İnsanlar sorumluluğunu yerine getirmediği zaman
D) Doğru söyleyen kalmadığı zaman

44. Peygamberimizin (sav) hicret edeceği gece müşrikler O’nu (sav) öldürmeye gelmişlerdi. Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
A) Kafirlerin başına bir avuç toprak saçtı.
B) Yasin suresinden bir ayet okudu.
C) Yatağına Hz. Ali’yi yatırdı.
D) Birkaç gün daha Mekke’de saklandı.

45. Bütün servetini Allah için harcamış ve bitirmişti.Zira sıddıkıyet bunu gerektiriyordu.

Yukarıda sözü edilen sahabi efendimiz kimdir.

A) Hz. Ömer (r:a) B) Hz. Ebubekir (r.a) C) Hz. Osman (r.a) D) Hz. Ali (r.a)

Cevap anahtarı

1.C 2.A 3.C 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.D 10.D
11.D 12.A 13.A 14.D 15.A 16.C 17.C 18.B
19.B 20.D 21.A 22.A 23.D 24.A 25.B 26.C
27.A 28.C 29.C 30.B 31.A 32.C 33.B 34.C
35.A 36.D 37.C 38.B 39.A 40.C 41.D 42.D
43.B 44.D 45.B

1.087 views

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Login