Son Haberler
Anasayfa / Yazılar / İlmihal Soruları

İlmihal Soruları

İLMİHAL SORULARI

NAMAZ SORULARI

1. Beş vakit namaz ne zaman farz olmuştur?
a. Peygamberimizin risaletinin başlangıcıyla birlikte
b. Regaib gecesinde
c. Hicretten sonra
D. Miraç gecesinde CEVAP

2.”Namaz ………….. direğidir.” boşluğa hangi kelime gelmelidir?
a. hayatın
b. ailenin
c. ahretin
D. dinin CEVAP

3.Namazda ayakta durmaya ne ad verilir?
A. Kıyam CEVAP
b. Celse
c. Secde
d. Ka’de

4.Namazların her bir bölümüne ne ad verilir?
a. Tekbir
B. Rekat CEVAP
c. Şef
d. Kıraat

5.Aşağıda verilen günlük namazların hangisinin rekat sayısı yanlıştır?
a. Akşam/5
b. Öğle/10
C. Sabah/8 CEVAP
d. ikindi/8

6.Namazda tadil-i erkâna uymak hangi imama göre farz değildir?
A.imam Azam Ebu Hanife CEVAP
b.imam Ebu Yusuf
c.imam Malik
d.imam Ahmet b. Hanbel

7.Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir?
a. Kıbleye yönelmek
b. Vakit
c. Niyet
D. Kıraat CEVAP

8.Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan biri değildir?
A.Necasetten taharet CEVAP
b.Kıyam
c.Rüku
d.Kade-i ahire(son oturuş)

9.”Namaz kılacak kimsenin bedeni ile elbisesinin ve namaz kılacağı yerin temiz olmasına” ne denir?
a. Setr-i avret
b. Hadesten taharet
c. İstikbal-i kıble
D. Necasetten taharet CEVAP

10. Vakti çıktıktan sonra kılınan bir namaz nasıl adlandırılır?
a. Eda
b. Nafile
C. Kaza CEVAP
d. Vacip

11. “Sabah namazını ortalık açılıp ağardığı zaman kılmak müstahabdır ve daha faziletlidir.” Bu vakte ne denir?
a. Fecr-i kazib
B. Fecr-i sadık
c. Duha
d. İsfar CEVAP

12. Aşağıdakilerden hangisi mekruh vakitlerden biri değildir?
a. Güneşin doğmasından bir mızrak boyu (beş derece) ki, memleketimize göre kırk ile elli dakika arasında bir zamanla yükselişine kadar olan zamandır.
b. Güneşin yükselip de tam tepeye geldiği zeval anının bulunduğu vakittir.
c. Fecr-i Sadık’ın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar olan vakittir.
D. Güneşin doğumundan iki saat sonraki zaman(kuşlukvakti) CEVAP

13. Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden biridir?
a. Namaz aralarında kıyamdan rükua ve secdelere giderken “Allahü Ekber” denilmesi, rükudan kıyama kalkarken “Semiallahü limen hamideh” denmesi, secdeden kalkıp yine secdeye giderken “Allahü Ekber” denilmesi
B. Tekbir için eller kaldırılırken parmakların aralarının zorlamaksızın biraz açık bulundurulması CEVAP
c. Üç ve dört rekatlı namazlarda birinci oturuşu yapmak
d. Rüku ve secde tesbihleri, rüku halinde en az üç kere: “Sübhane Rabbiye’l-azîm” denilmesi, secde halinde de en az üç kere: “Sübhane Rabbiye’l-alâ” denilmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi namazın edeplerinden biridir?
a. Namazların sonunda selâm verirken yüzün önce sağ tarafa, sonra sola çevrilmesi
b. Farz namazların, vitir namazının ve müekked sünnetlerin son oturuşlarında, gayr-i müekked sünnetlerle diğer nafilelerin her oturuşunda Tahiyyattan sonra Peygamber Efendimize Salât ve Selâm okumak
C. Üst elbiseyi açık bulundurmayıp düğmelemek ve erkekler için, yenleri varsa, ellerini yenlerinden dışarıya çıkarmak CEVAP
d. Ka’delerde (Tahiyyatlara oturuşlarda) ve celselerde (secdeler arasındaki bekleyişlerde) ellerin kıbleye yönelik olarak oyluklar üzerine konulup dizlerin tutulması

15. Aşağıdaki namazlardan hangisi cemaatle kılınmak zorunda değildir?
a. Bayram namazları
b. Günlük beş vakit namaz
c. Cuma namazı
D. Teravih namazı CEVAP

16. “Muktedi, müttabi, memum” tarifleri neyi anlatır?
a. Kendi başına namaz kılanı
B. İmama uymayan, bir kimsenin kendi namazını imamın namazına bağlamasını CEVAP
c. İmama uyan kimseyi
d. Cemaatle kılınan namazda, kendisine uyulan zatı

17. a. sünneti en iyi bilen (fıkıh bilgisi olan) kimse
a. okuyuşu daha güzel olan
c. tâkvası daha çok olan (haramdan daha çok kaçınan)
d. yaşta büyük olandır.
e. ahlâkı daha güzel olan (yumuşak huylu ve daha çok haya sahibi olan)
imamete geçme konusunda yukarıda verilenlerin öncelik sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) a,b,c,d,e CEVAP
b) b,a,c,d,e
c) d,b,a,c,e
d) c,b,a,d,e

18. “Namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak imama uyan ve bütün rekatları imamla beraber kılan kimse” fıkıh literatüründe nasıl adlandırılır?
a. Lahik
b. Mesbuk
C. Müdrik CEVAP
d. Fasık

19. ” Namaza imam ile beraber başladığı halde, kendisine uyku ve dalgınlık veya cemaatın fazlalığından dolayı bir eziyet ve bir abdestsizlik hali arız olup da, namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimse” fıkıh literatüründe nasıl adlandırılır?
a. Müdrik
B. Lahik CEVAP
c. Mesbuk
d. Memum

20. “Bir rekat kılındıktan sonra imama uyan kimse” fıkıh literatüründe nasıl adlandırılır?
A. Mesbuk CEVAP
b. Lahik
c. Müdrik
d. Muktedi

21. Aşağıdaki namazlardan hangileri kılınış itibariyle birbirine benzer?
A.Yatsının ilk sünneti, ikindinin ilk sünneti CEVAP
b.Öğlenin ilk sünneti, yatsının son sünneti
c.Akşam namazının farzı, vitir vacip
d.Öğle namazının farzı, yatsı namazının ilk sünneti

22. Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının vücub şartlarından biri değildir?
a. Cemaat bulunması
b. Erkek olmak
c. Hürriyet
D. İkamet CEVAP

23. Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin hükmü vacip değildir?
a. Sehiv secdesi
b. Ramazan bayram namazı
c. Tilavet secdesi
D. Teheccüd namazı CEVAP

24. Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan biri değildir?
a. Duha (kuşluk) namazı
b. İstihare namazı
c. Tevbe namazı
D. Cenaze namazı CEVAP

25. “Vatanında veya vatan hükmünde olan bir yerde oturan kimseye” ne denir?
a. Müdrik
b. Muktedi
c. Mariz
D. Mukim CEVAP

26. “Bir namazın vaciblerinden birini yanılarak terk etmekten veya geciktirmekten dolayı, o namazın sonunda yapılması gereken iki secde ile teşehhüdden, salâvat ve duaları okumaktan ibaret” olan ibadet hangisidir?
a. Tilavet secdesi
b. Şükür secdesi
C. Sehiv secdesi CEVAP
d. Ka’de-i ahire

27. “Kur’an okunurken bir hata yapılmasına veya okuyucunun sürçmesine” fıkıh literatüründe ne ad verilir?
A. Zelletü’l-Karî CEVAP
b. Günah
c. Hata
d. Zenbu’l-karî

28. Her müslümanın, namazı caiz olacak kadar Kur’an-ı Kerim’den ezberlemesinin dinen hükmü nedir?
a. Sünnet-i kifaye
b. Farz-ı kifaye
c. Vacip
D. Farz-ı ayn CEVAP

29. Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir?
A. Namazda göğsü kıbleden başka bir tarafa çevirmek CEVAP
b. Namaz kılarken bir özür bulunmaksızın bir direğe, duvara veya sopaya dayanmak
c. Erkeklerin secde ederken kollarını tamamiyle yere döşemeleri
d. Rüku veya secde yaparken, başlangıç tekbirinde olduğu gibi elleri yukarıya kaldırmak

30. “Ölünün yıkanmasından sonra kabre gömülmesine kadar yapılması gereken şeylere ve bunlan temin etmeye” ne ad verilir?
a. Tekfin
B. Techiz CEVAP
c. Gasl-ı meyyit
d. Telkin

ORUÇ SORULARI

1. Oruçla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Birinci fecirle birlikte başlar CEVAP
b. Yemek ve içmek yasaktır.
c. Cinsel ilişki yasaktır.
D. Güneşin batışıyla birlikte sona erer.

2.Aşağıdakilerden hangisi mekruh bir oruçtur?
a. Kefaret orucu
b. Zilhicce’nin ilk dokuz günü tutulan oruç
C. Ramazan bayramının birinci günü tutulan oruç CEVAP
d. Adanan itikaf orucu

3.”Geceleyin orucu bozmayıp iki gün birbirine bitişik olarak oruç tutulması” fıkıh literatüründe nasıl adlandırılır?
a. Savm-i Davud
B. Savm-i visal CEVAP
c. Savm-i Ramazan
d. Nafile oruç

4.Ramazan orucunun niyet müddeti hangi vakte kadardır?
a. Güneşin doğuşu
B. İkinci fecir
C. Kaba kuşluk CEVAP
d. İkindi vakti

5.Bütün kaza ve keffaret oruçları ile mutlak adak oruçları için niyetin en geç ne zamana kadar yapılması gerekir?
a. Güneşin doğuşu
B. İkinci fecrin başlangıcı CEVAP
c. Kaba kuşluk
d. İstiva vakti

6.Aşağıdakilerden hangisi orucun mekruhlarından biri değildir?
a. Oruçlu kimsenin abdest alırken ağzına, burnuna su verirken aşırı gitmesi, fazla su doldurup taşırması
b. Oruçlu kimsenin, önceden çiğnenmiş beyaz ve parçalanmaz bir sakızı çiğnemesi mekruhtur.
C. Oruçlu kimsenin gül ve misk gibi kokuları koklaması da CEVAP
d. Oruçlunun orucunu koruyamayacak şekilde zayıf düşecek kadar kan aldırması

7.Aşağıdaki davranışlardan hangisi hem kaza hem de kefaret gerektiren bir davranıştır?
a. Unutarak bir şey yemek ve içmek
b. Uyku halinde bir şey yeyip içmek
c. Göze dökülen bir ilâç
D. Yenilmesi âdet halinde olan bir şeyi Ramazanda oruçlu iken unutarak ağzına alan kimse hatırlayınca hemen ağzındakini CEVAP çıkarmayıp yutarsa

8.Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan sebeplerden biri değildir?
a. Yolculuk
b. Hastalık
C. Öğrencilik CEVAP
d. Gebelik

9.Aşağıdakilerden hangisi kefaret çeşitlerinden biri değildir?
a. Keffaret-i zihar
b. Yemin keffareti
c. Keffaret-i katil
D. Keffaret-i zekat CEVAP

10. Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir?
A. Mükab yemin CEVAP
b. Mün’akid yemin
c. Lağıv yemin
d. Gamus yemin
a. Adanan şey, aslında bir günah olmamalıdır.

11. Herhangi bir zamanda ibadet niyeti ile bir mescidde bir müddet yapılan itikâfın dinen hükmü nedir?
a. Vacip
B. Müekked sünnet CEVAP
c. Müstehab
d. Mekruh

3.685 views

Hakkında admin

10 yorum

 1. coook guzel sorular fakat cevaplar mevcut degil.
  biz bu sorulari nasil kullanabiliriz?

 2. Cevapları iki gün içerisinde sayfamıza eklenecektir. Göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı tşk ederim

 3. admin bekliyoruz cevapları!!!

 4. gerçekden çok güzel ve faydalı bilgiler Emeği geçenlere tşk ederim soruları çoğalta bilirseniz memnun olurum

 5. hatice tül kübra

  allahrazı olsun

 6. Allah sizlerden de razı olsun

 7. bu cevaplardan bazısı YANLIŞ gördüğüm kadarıyla oruçla ilgili olan 1. ve 4. sorunn cevabı yanlış
  1-a çünkü 2. fecrle başlar.
  4-a olcak. ”niyet zamanı itibariyle oruçlar 2 ye ayrılır.
  1)güneşin batışından itibaren gündüz kuşluk vaktine kadarniyet edilebilenler:ramazan ayında tutulan,belirli günlerde tutulması adanan oruçlarve nafile olarak tutulanlar.

  2010 İSLAM İLMİHALİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI sf272”

 8. Göstermiş olduğunuz İlgi ve Alaka için Teşekkür ederim Allah razı olsun 1. Sorunuz Doğru yanlışlığı düzeltik 4. soru için ise orada belirtilen gibi Mezheplere göre değişiyor İLMİHALDE HANEFİLERE GÖRE ORUCA NİYET ETME GÜNEŞİN BATMASIYLA BAŞLAR ERTESİ GÜN KUŞLUK VAKTİNE HATTA ÖĞLE NAMAZI VAKTİNİN GİRMESİNDEN AZ ÖNCEKİ VAKTE KADAR

 9. HÜSEYİN CANBULAT

  Allah razı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Namaz sorularından 11. sorunun cevabı D şıkkı İSFAR olarak değiştrelim. Nice böyle güzel hizmetlere…

 10. Allah razı olsun hocam düzelttik başka varsa yanlışlarımız hemen düzeltelim

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Login